Menu

2022 ve 2023 Yıllarında Yapılan Sınavsız MEB Şube Müdürü Atamaları Kesin Olarak İptal Edildi

Milli Eğitim Bakanlığı Tarafından merkez ve taşra teşkilatlarına 2022 yılında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 76. maddesine istinaden yapılan şube müdürü atamalarının iptali istemiyle yaptığımız 30.03.2022 tarihli başvurunun zımnen reddine ilişkin işlemin Ankara 15. İdare Mahkemesinin 19.12.2022 tarih ve E:2022/1152, K:2022/3031 sayılı kararıyla iptali üzerine, bu defa 2023 yılında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 76. maddesine istinaden yapılan şube müdürü atamalarının iptali istemiyle 29.03.2023 tarihli dilekçeyle Milli Eğitim Bakanlığına yaptığımız başvurunun zımnen reddine ilişkin işlemin iptali istemiyle açmış olduğumuz davayı kazanmış bulunmaktayız. İstinaf yolu açık olmak üzere karar 30 gün içerisinde uygulanmak zorundadır. Adalet Mülkün temelidir.
 
Liyakat-Sen Genel Merkezi


Bu sayfa 1965 kez ziyaret edilmiştir.