Menu

Müfredat Taslağının İncelenmesi İçin 15 Günlük Askı Süresi Yeterli Değildir

Milli Eğitim Bakanlığı'nın Eğitim Müfredat Taslağının incelenmesi için kamuaoyuna verdiği 15 günlük askı süresi yeterli değildir. Her derse ait ayrı ayrı yayınlanan ve yüzlerce sayfadan oluşan müfredat taslakları alelacele Talim Terbiye Kurulunca onaylanmasını manidar buluyoruz. 
 
Dört ay gibi kısa bir sürede sayıları bir milyonu aşan öğretmen camiasına yeni müfradat konulu hizmetiçi eğitim verilmesi, ders materyellerinin hazırlanması mümkün görünmemektedir.
 
Bilimi öncelemeyen hiçbir eğitim programı başarıya ulaşamaz. TYT-AYT sınavlarında sıfır çeken, matematik ve fen bilimleri branşlarında eksi nete düşen on binlerce öğrencimizin durumu eğitim sistemimizde matematik ve fen bilimlerine ağırlık verilmesi gerekliliğini ortaya koymaktayken yeni müfredat taslağında bazı derslere haftalık ders saatlari daha az olmasına rağmen matematik ve fen bilimleri derslerinden daha fazla yer verildiği görülmektedir. 
 
2024-2025 Eğitim öğretim yılından itibaren kademeli olarak uygulanacağı duyurulan yeni müfredatın eksikliklerinin giderilip bir yıl ertelenerek 2025-2026 yılından itibaren uygulanması pedagojik açıdan doğru olacaktır. Başta eğitim ve bilim camiası olmak üzere kamuoyuna saygıyla duyurulur.
 
Liyakat-Sen Genel Merkezi


Bu sayfa 420 kez ziyaret edilmiştir.